pdf grafika Statut szkoły (800 KB, PDF)

pdf grafika Ceremoniał szkolny i postępowanie ze sztandarem (350 KB, PDF)

pdf grafika Koncepcja Pracy Szkoły Szkoły na lata 2015/2016 - 2020/2021 (140 KB, PDF)

pdf grafika Plan Pracy Szkoły - rok szkolny 2020/2021 (233 KB, PDF)

pdf grafika Program Wychowawczo - Profilaktyczny -  rok szkolny 2020/2021 (350 KB, PDF)

pdf grafika Kalendarz imprez i uroczystości szkolnych - rok szkolny 2020/2021 (288 KB, PDF)

pdf grafika Harmonogram pracy świetlicy szkolnej - rok szkolny 2020/2021 (127 KB, PDF)

pdf grafika Szkolny zestaw programów - rok szkolny 2020/2021 (197 KB, PDF)

pdf grafika Szkolny Program Wspierania Ucznia Zdolnego (80 KB, PDF)

pdf grafika Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół w Zagórzanach w sprawie określenia szczegółowych  warunków korzystania przez uczniów z bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych (70 KB, PDF)

pdf grafika Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych - obowiązujący od 01.01.2013 r. (80 KB, PDF)

pdf grafika Aneks nr 1/2014 do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych - obowiązujący od 01.12.2014 r. (50 KB, JPG)

UWAGA! - Plik w formacie .pdf można otworzyć w programie Edge, dla starszych wersji systemu Windows należy pobrać darmowy program - np. Adobe Reader lub Foxit Reader.