zdjecia dyrektor

Dyrektor

dr Iwona Jamro

Ukończyła Wydział Pedagogiczny – Nauczanie Początkowe w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie, uzyskując tytuł magistra.
Pracę pedagogiczną rozpoczęła w 1987 roku.
1.IX.2003 roku objęła funkcję dyrektora Szkoły.
Ciągle podnosi swoje kwalifikacje kończąc kolejno:

  • 2000 r. – studia podyplomowe z edukacji zintegrowanej
  • 2004 r. – studia podyplomowe z zarządzania oświatą
  • 2004 r. – studia podyplomowe ze sztuki
  • 2016 r. – studia doktoranckie

 

Sekretariat

mgr Anna Rybak

 

 

foto grono

Grono Pedagogiczne

Lp.Imię i nazwiskoPrzedmioty
1. mgr Ewa Zasowska edukacja wczesnoszkolna
2. mgr Marzena Nikiel edukacja wczesnoszkolna
3. mgr Renata Wantuch edukacja wczesnoszkolna
4. mgr Krystyna Holik język polski, język angielski
5. mgr Joanna Nosal język polski, doradztwo zawodowe
6. mgr Małgorzata Stępień historia, język polski, wiedza o społeczeństwie
7. mgr Małgorzata Augustyn geografia, przyroda, technika, informatyka
8. mgr Barbara Kudławiec matematyka, informatyka
9. mgr Aneta Motyka fizyka, matematyka, informatyka
10. mgr Agnieszka Turska biologia, chemia
11. mgr Monika Charit język angielski
12. mgr Karina Szura wychowanie do życia w rodzinie
13. mgr Alicja Pyznar plastyka, muzyka
14. mgr Anna Rybak  język niemiecki
15. mgr Joanna Cieśla nauczyciel bibliotekarz
16. mgr Katarzyna Ciapaj pedagog szkolny
17. mgr Zdzisława Gut - Kmiecik logopedia
18. mgr Tomasz Górski edukacja dla bezpieczeństwa
19. mgr Ryszard Jamro wychowanie fizyczne
20. ks. mgr Wojciech Dudzik religia