zdjecia dyrektor

Dyrektor

dr Iwona Jamro

Ukończyła Wydział Pedagogiczny – Nauczanie Początkowe w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie, uzyskując tytuł magistra.
Pracę pedagogiczną rozpoczęła w 1987 roku.
1.IX.2003 roku objęła funkcję dyrektora Szkoły.
Ciągle podnosi swoje kwalifikacje kończąc kolejno:

  • 2000 r. – studia podyplomowe z edukacji zintegrowanej
  • 2004 r. – studia podyplomowe z zarządzania oświatą
  • 2004 r. – studia podyplomowe ze sztuki
  • 2016 r. – studia doktoranckie

 

Sekretariat

mgr Anna Rybak

 

 

 

Grono Pedagogiczne

 Imię i nazwiskoPrzedmioty
EZ mgr Ewa Zasowska edukacja wczesnoszkolna
 MN mgr Marzena Nikiel edukacja wczesnoszkolna
 RW mgr Renata Wantuch edukacja wczesnoszkolna
 KH mgr Krystyna Holik język polski, język angielski
 JN mgr Joanna Nosal język polski, doradztwo zawodowe
 MS mgr Małgorzata Stępień historia, język polski, wiedza o społeczeństwie
 MA mgr Małgorzata Augustyn geografia, przyroda, technika, informatyka
 BK mgr Barbara Kudławiec matematyka, informatyka
 AM mgr Aneta Motyka fizyka, matematyka, informatyka
 AT mgr Agnieszka Turska biologia, chemia
 ACH mgr Anna Chochołek język angielski
 KS mgr Karina Szura wychowanie do życia w rodzinie
 AP mgr Alicja Pyznar plastyka, muzyka
 AR mgr Anna Rybak  język niemiecki
 JC mgr Joanna Cieśla nauczyciel bibliotekarz
 KC mgr Katarzyna Ciapaj pedagog szkolny
 ZK mgr Zdzisława Gut - Kmiecik logopedia
 TG mgr Tomasz Górski edukacja dla bezpieczeństwa
 RJ mgr Ryszard Jamro wychowanie fizyczne
 RD ks. dr Robert Dytko religia
 LW ks. mgr Leszek Wieczorek religia