Dyrekotr szkoły Iwona Jamro

Dyrektor dr Iwona Jamro

Ukończyła Wydział Pedagogiczny – Nauczanie Początkowe w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie, uzyskując tytuł magistra.
Pracę pedagogiczną rozpoczęła w 1987 roku.
1.IX.2003 roku objęła funkcję dyrektora Szkoły.
Ciągle podnosi swoje kwalifikacje kończąc kolejno:

  • 2000 r. – studia podyplomowe z edukacji zintegrowanej
  • 2004 r. – studia podyplomowe z zarządzania oświatą
  • 2004 r. – studia podyplomowe ze sztuki
  • 2016 r. – studia doktoranckie

Sekretariat mgr Anna Rybak 

Grono Pedagogiczne

mgr Ewa Zasowska

mgr Ewa Zasowska

mgr Marzena Nikiel

mgr Marzena Nikiel

mgr Renata Wantuch

mgr Renata Wantuch

mgr Krystyna Holik

mgr Renata Wantuch

mgr Joanna Nosal

mgr Joanna Nosal

mgr Małgorzata Stępień

mgr Małgorzata Stępień

mgr Małgorzata Augustyn-Nowak

mgr Małgorzata Augustyn-Nowak

mgr Barbara Kudławiec

mgr Barbara Kudławiec

mgr Aneta Motyka

mgr Aneta Motyka

mgr Agnieszka Turska

mgr Agnieszka Turska

mgr Anna Chochołek

mgr Anna Chochołek

mgr Karina Szura

mgr Karina Szura

mgr Alicja Pyznar

mgr Alicja Pyznar

mgr Anna Rybak

mgr Anna Rybak

mgr Joanna Cieśla

mgr Joanna Cieśla

mgr Katarzyna Ciapaj

mgr Katarzyna Ciapaj

mgr Zdzisława Gut-Kmiecik

mgr Zdzisława Gut-Kmiecik

mgr Tomasz Górski

mgr Tomasz Górski

mgr Ryszard Jamro

mgr Ryszard Jamro

ks. dr Robert Dytko

ks. dr Robert Dytko

ks. mgr Michał Gądek