Poniższa informacja stanowi zwięzły, zrozumiały i przejrzysty skrót informacji zamieszczonych w Polityce Prywatności odnośnie Administratora danych, celu i sposobu przetwarzania danych osobowych oraz Twoich praw w związku z tym przetwarzaniem, w formie wymaganej do spełnienia obowiązku informacyjnego RODO. Szczegóły dotyczące sposobu przetwarzania i podmiotów uczestniczących w tym procesie dostępne są we wskazanej polityce.

I. Pojęcia ogólne

  • Regulamin – niniejszy regulamin
  • Serwis – serwis internetowy "Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej w Zagórzanach", działający pod adresem https://spzagorzany.pl
  • Usługodawca – firma "Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej w Zagórzanach" z adresem siedziby: 38–333 Zagórzany 230, NIP: 7381893807, KRS: 492828350,
  • Usługobiorca – każda osoba fizyczna, uzyskująca dostęp do Serwisu i korzystająca...

Poniższa Polityka Prywatności określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora oraz zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Użytkowników, które zostały podane przez nich osobiście i dobrowolnie za pośrednictwem narzędzi dostępnych w Serwisie.

Poniższa Polityka Prywatności jest integralną częścią Regulaminu Serwisu,