Baner zawierający od lewej logo Funduszy Europejskich Wiedza Edukacja Rozwój, następnie Flagę Polski i napisz Rzeczpospolita Polska oraz logo Unii Europejskiej

Logo programu dostępna szkoła

Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej w Zagórzanach bierze udział w projekcie Dostępna Szkoła, finansowanego ze środków EFS w ramach programu PO WER IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa. Projekt Dostępna Szkoła jest realizowany przez Fundację Fundusz Współpracy w partnerstwie z Fundacją Instytut Rozwoju Regionalnego.