Spis treści

 

baner zpb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W 1996 roku Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie rozpoczęła współpracę z Policją holenderską z regionu Hollands Midden.

W swym pierwszym etapie, projekt Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa (ZPB) był realizowany eksperymentalnie. Nie nosił on wtedy obecnej nazwy. Funkcjonował, jako "Platforma bilateralna współpracy Polska – Holandia" i realizowano go w czterech miastach – w Łowiczu, w Pabianicach, w Olkuszu i w Suchej Beskidzkiej.

Z czasem Projekt stał się w Małopolsce projektem regionalnym.  Na chwilę obecną jest realizowany na terenie każdego powiatu województwa małopolskiego w obszarze placówek oświatowych (Szkoły Podstawowe, Gimnazja, placówki ponadgimnazjalne) oraz na terenie uczelni wyższych Krakowa (Akademia Górniczo – Hutnicza; Politechnika Krakowska; Krakowska Akademia; Uniwersytet Ekonomiczny; Uniwersytet Rolniczy; Akademia Wychowania Sportowego).

Projekt Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa w obszarze placówek oświatowych ma swoje ramy formalne. Zostały one określone w "Regulaminie nadawania certyfikatu Szkoła Promująca Bezpieczeństwo" zatwierdzonym przez Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji.

Stopień realizacji wszystkich zadań związanych ze Zintegrowaną Polityką Bezpieczeństwa prowadzony jest dwutorowo. Pierwszy etap odbywa się na poziomie placówki oświatowej, która dokonuje oceny efektywności podejmowanych działań. Drugi etap odbywa się w trakcie audytu przedcertyfikacyjnego, dokonywany jest on raz w roku w miesiącu maju – czerwcu.

Pozytywnym osiągnięciem projektu ZPB jest wzrost świadomości dotyczącej bezpieczeństwa wśród społeczeństwa. Przemawia za tym także liczba placówek przystępujących do projektu oraz partnerów wspierających je w tych działaniach. Dodatkowo tworzy się ciągłość działań profilaktycznych – począwszy od szkoły podstawowej do uczelni wyższej włącznie. W placówkach oświatowych prowadzone są dodatkowe zajęcia, które wcześniej nie były uwzględniane w programach profilaktycznych. Przeprowadzono także inwestycje związane z infrastrukturą wewnętrzną, jak i zewnętrzną, poprawiające bezpieczeństwo, a związane z projektowaniem bezpiecznych przestrzeni.

Źródło:  Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie/malopolska.policja.gov.pl