COVID-19

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 1/21
Dyrektora SP w Zagórzanach
z dnia 15 stycznia 2021 r.

 

PROCEDURA FUNKCJONOWANIA KLAS I – III W CZASIE EPIDEMII
W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W ZAGÓRZANACH 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Niniejsza procedura dotyczy nauczycieli, pracowników, rodziców oraz uczniów w Szkole Podstawowej w Zagórzanach dla klas I –

W ramach zadania wynikającego z rocznego planu pracy szkoły klasa czwarta SP opracowała i przygotowała inicjatywę pod nazwą „Podziel się Kolędą”. Uczniowie postanowili garstką Świąt i tego magicznego czasu podzielić się ze swoimi kolegami ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Kobylance. Własnoręcznie wykonali kartki świąteczne, które osobiście zaadresowali. Każdy wychowanek ośrodka...

Uczniowie klas 6-8 zakończyli zajęcia z języka angielskiego walką o tytuł Mistrza Słówek. Rywalizacja wymagała od uczestników opanowania szerokiego materiału leksykalnego oraz konsekwencji pracy w ciągu całego półrocza. Wyłonieni  zwycięzcy nie dali się „zagiąć” na żadnym spośród dziesiątek słówek i zwrotów angielskich. Gratulacje!

Trzymamy kciuki za dalsze osiągnięcia językowe.

Monika Charit

Informujemy, że Związek Gmin Ziemi Gorlickiej w partnerstwie z Gminami: Gmina Korzenna, Gmina Łużna, Gmina Uście Gorlickie, Gmina Ropa, Gmina Gorlice, Miasto Gorlice, Gmina Bobowa, Gmina Moszczenica realizuje Projekt pn. „Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego...

Po raz kolejny już nasza szkoła obchodziła Dzień Życzliwości i Pozdrowień.
Mimo zdalnego nauczania Samorząd Uczniowski nie zapomniał o nas. Uczniowie przygotowali życzenia, pozdrowienia dla swoich kolegów, nauczycieli, pracowników. 21 listopada był dniem pełnym serdeczności, miłych słów, pozytywnych emocji.

Joanna Cieśla

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Gorlickiej już po raz XXVI zorganizowało konkurs literacki „Znam Moje Miasto, Znam Ziemię Gorlicką”. W obecnej edycji uczniowie szkół powiatu gorlickiego realizowali temat: „Patron mojej szkoły – wzór do naśladowania”.
Dnia 16 października dwie uczennice z klasy szóstej naszej szkoły złożyły swoje prace, w których uwzględniły wymogi konkursowe. Aleksandra Rybka w analizowaniu...

My również przystąpiliśmy do ogólnopolskiej akcji patriotycznej: „Szkoła do hymnu”. We wtorek 10 listopada 2020 r. w przededniu Narodowego Święta Niepodległości punktualnie o godzinie 11.11 społeczność szkolna odśpiewała „Mazurek Dąbrowskiego”. Wydarzenie miało swoje odsłony w różnych wymiarach. Grupa uczniów obecna w świetlicy wraz z Dyrektorem szkoły oraz nauczycielami uczciła 102 rocznicę powrotu polskiej państwowości w...

Dzień Edukacji od dawna w Polsce wyznacza data 14 października na pamiątkę uchwalenia w 1773 roku pierwszego na świecie ministerstwa oświaty. Po raz pierwszy państwo przyjęło odpowiedzialność za przygotowanie młodzieży do samodzielnego życia w zakresie obowiązków zawodowych i obywatelskich. Od 2014 roku możemy się szczycić patronatem Komisji Edukacji Narodowej. Naszej pracy dydaktycznej i wychowawczo-opiekuńczej przyświecają...

Dnia 14 października przeżywaliśmy szczególnie ważny moment w naszym życiu szkolnym. Odbyła się uroczystość pasowania na uczniów Szkoły Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej w Zagórzanach. Od samego rana w naszej szkole panowała świąteczna atmosfera. Galowe stroje pierwszoklasistów, udekorowana sala gimnastyczna - wszystko po to, aby ślubowanie uczniów klasy I w tym trudnym czasie epidemii COVID –

W bieżącym roku szkolnym przyłączyliśmy się do akcji EU Code Week, czyli Europejskiego Tygodnia Kodowania. Koordynatorem akcji była Aneta Motyka – nauczyciel informatyki.

Code Week to oddolna inicjatywa, w ramach której świętujemy kreatywność, rozwiązywanie problemów i współpracę poprzez programowanie i inne działania związane z technologią. Główną ideą stojącą za wydarzeniem jest promowanie programowania poprzez pokazywanie...

02.10.2020 r. obchodziliśmy X Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia pod hasłem „Młodsi sprawdzają, czy starsi tabliczkę mnożenia znają!” Przygotowania do tego wydarzenia trwały już od połowy września. W tym czasie wszyscy uczniowie aktywnie przypominali sobie tabliczkę mnożenia w formie zabawy „Hasło dnia”. Oprócz tego mogli sprawdzić swoją wiedzę, rozwiązując łamigłówki matematyczne związane z tabliczką mnożenia: „Wykreślanka”,