Szanowni Rodzice

Poniżej zamieszczamy Zarządzenie Nr 11/2021 Wójta Gminy Gorlice z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022 do klas pierwszych szkół podstawowych oraz podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których...

29 stycznia 2021 r. uczniowie klasy pierwszej zostali przyjęci do grona czytelników biblioteki szkolnej. Na ten dzień dzieci czekały z niecierpliwością. Po raz pierwszy samodzielnie wypożyczyły swoją pierwszą książkę. Zanim jednak to nastąpiło, pierwszoklasiści zapoznali się z biblioteką , jej zbiorami, regulaminem wypożyczeń. Następnie zostali uroczyście pasowani na czytelników. Każdy uczeń otrzymał pamiątkowy dyplom oraz...

Kolejny raz mieliśmy szansę przekonać się, że nasze dzieci są niezwykle kreatywne. Filip Wołkowicz, uczeń klasy II podzielił się z nami dobrą wiadomością. Chłopiec zajął III miejsce w konkursie „EKOchoinka” organizowanym przez EKO CYKL Organizację Odzysku Opakowań z Wrocławia.
Zadanie polegało na wykonaniu drzewka choinowego z materiałów wtórnych. Filip wykorzystał do tego celu zielone plastikowe...

COVID-19

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 1/21
Dyrektora SP w Zagórzanach
z dnia 15 stycznia 2021 r.

 

PROCEDURA FUNKCJONOWANIA KLAS I – III W CZASIE EPIDEMII
W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W ZAGÓRZANACH 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Niniejsza procedura dotyczy nauczycieli, pracowników, rodziców oraz uczniów w Szkole Podstawowej w Zagórzanach dla klas I –

W ramach zadania wynikającego z rocznego planu pracy szkoły klasa czwarta SP opracowała i przygotowała inicjatywę pod nazwą Podziel się Kolędą. Uczniowie postanowili garstką Świąt i tego magicznego czasu podzielić się ze swoimi kolegami ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Kobylance. Własnoręcznie wykonali kartki świąteczne, które osobiście zaadresowali. Każdy wychowanek ośrodka...

Uczniowie klas 6-8 zakończyli zajęcia z języka angielskiego walką o tytuł Mistrza Słówek. Rywalizacja wymagała od uczestników opanowania szerokiego materiału leksykalnego oraz konsekwencji pracy w ciągu całego półrocza. Wyłonieni  zwycięzcy nie dali się „zagiąć” na żadnym spośród dziesiątek słówek i zwrotów angielskich. Gratulacje!

Trzymamy kciuki za dalsze osiągnięcia językowe.

Monika Charit

Projekt.png

Informujemy, że Związek Gmin Ziemi Gorlickiej w partnerstwie z Gminami: Gmina Korzenna, Gmina Łużna, Gmina Uście Gorlickie, Gmina Ropa, Gmina Gorlice, Miasto Gorlice, Gmina Bobowa, Gmina Moszczenica realizuje Projekt pn. „Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego...

Po raz kolejny już nasza szkoła obchodziła Dzień Życzliwości i Pozdrowień.
Mimo zdalnego nauczania Samorząd Uczniowski nie zapomniał o nas. Uczniowie przygotowali życzenia, pozdrowienia dla swoich kolegów, nauczycieli, pracowników. 21 listopada był dniem pełnym serdeczności, miłych słów, pozytywnych emocji.

Joanna Cieśla

Mamy uzdolnionych uczniów i mamy wspaniałych rodziców, którym zależy na propagowaniu postaw patriotycznych, rozbudzaniu wrażliwości swoich dzieci. W listopadzie Ośrodek Kultury Gminy Gorlice zorganizował konkurs "Niepodległa słowem i muzyką". Sytuacja wymusiła zupełnie inny przebieg obchodów 102 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Funkcjonując w wyimaginowanej rzeczywistości, należało poszukać innych środków wyrazu duchowej łączności, przywołania tych, którzy...

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Gorlickiej już po raz XXVI zorganizowało konkurs literacki „Znam Moje Miasto, Znam Ziemię Gorlicką”. W obecnej edycji uczniowie szkół powiatu gorlickiego realizowali temat: „Patron mojej szkoły – wzór do naśladowania”.
Dnia 16 października dwie uczennice z klasy szóstej naszej szkoły złożyły swoje prace, w których uwzględniły wymogi konkursowe. Aleksandra Rybka w analizowaniu...

My również przystąpiliśmy do ogólnopolskiej akcji patriotycznej: „Szkoła do hymnu”. We wtorek 10 listopada 2020 r. w przededniu Narodowego Święta Niepodległości punktualnie o godzinie 11.11 społeczność szkolna odśpiewała „Mazurek Dąbrowskiego”. Wydarzenie miało swoje odsłony w różnych wymiarach. Grupa uczniów obecna w świetlicy wraz z Dyrektorem szkoły oraz nauczycielami uczciła 102 rocznicę powrotu polskiej państwowości w...