Zakony rycerskie w średniowieczu i dziś

Uczniowie klasy piątek polubili pracę metodą projektu. Tym razem zainteresowali się rycerzami, którzy byli również mnichami. W średniowiecznej Europie powstały takie zgromadzenia, aby opiekować się rannymi, bronić Ziemi Świętej i wszystkich chrześcijan. Niektóre z nich przetrwały do dziś, chociaż zmieniły zakres zadań. Prowadzą centra medyczne, działalność dyplomatyczną i dobroczynną, pomagają niepełnosprawnym, ofiarom klęsk żywiołowych. Na lekcji historii 4 maja w pojawili się: joannici, templariusze i krzyżacy. Każda grupa podała pełną nazwę zakonu, na mapie określiła siedzibę i obszar działalności, na osi czasu wskazała okres działalności. Największą atrakcją były herby i stroje zakonne. Prezentacje piątoklasistów obejrzeli zaproszeni goście: wychowawczyni Joanna Nosal, pani Ewa Zasowska oraz grupa uczniów z klasy drugiej. Gratulacje za kreatywne ujęcie tematu, pomysłowość form i staranność doboru informacji.

Małgorzata Stępień