Zagórzańskie dziedzictwo

Piramida rodu Skrzyńskich czy Cmentarz wojenny nr 125 to wielkie dobro kulturowe niewielkich Zagórzan. Należy zachować je dla przyszłych pokoleń. Młodzież szkolna, dbając o te wyjątkowe obiekty, kształtuje postawy patriotyczne, pogłębia świadomość narodową, poszerza wiedzę historyczną. W majowym kalendarium poczesne miejsce zajmuje rocznica przełomowej bitwy pod Gorlicami. Hrabia Aleksander Skrzyński, jako adiutant gen. Tadeusza Rozwadowskiego – szefa artylerii, walczył o wyzwolenie miasta i swojej rodowej posiadłości z rąk Rosjan. Z pewnością są to Polacy, którzy mieli realny wpływ na życie rodaków w XX wieku. Żołnierze trzech armii, którzy walczyli pierś w pierś w okresie 1914-1915, ramię w ramię pomaszerowali na wieczną wartę, a ich doczesne szczątki spoczęły na miejscowej nekropolii. Uczniowie z nauczycielką historii uporządkowali miejsca pamięci i zapalili znicze.

Małgorzata Stępień