XIII Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

W piątkowy poranek, 17 listopada uczniowie klasy IV przygotowali dla nas egzamin … z matematyki! … ze znajomości tabliczki mnożenia!
Te tabliczkowe zmagania miały miejsce w szkole z tego powodu, że nauczycielki matematyki: pani Barbara Kudławiec i pani Aneta Motyka zgłosiły naszą szkołę do udziału w XIII Światowym Dniu Tabliczki Mnożenia pod hasłem Młodsi sprawdzają, czy starsi tabliczkę mnożenia znają!
Przygotowania trwały już od poniedziałku. Uczniowie w tym czasie przygotowywali rysunki związane tematycznie z tabliczką mnożenia, którymi ozdobili tablicę na szkolnym korytarzu i w sali nr 4. Przed egzaminami wszyscy aktywnie przypominali sobie tabliczkę mnożenia w formie zabawy "Hasło dnia". Oprócz tego mogli sprawdzić swoją wiedzę, rozwiązując łamigłówki matematyczne związane z tabliczką mnożenia: „Kolorowy Szyfrogram”, „Bystrzak”, „Tabelka mnożenia”.
Za brak znajomości „hasła dnia” i „odzewu” uczeń, nauczyciel lub pracownik szkoły musiał oddać dowolnego fanta. Ich wykupienie odbywało się poprzez poprawne zaliczenie tabliczki mnożenia.
W piątek miało miejsce sprawdzenie "tabliczkowej wiedzy" podczas egzaminów. Egzaminatorami zostali młodsi uczniowie – najlepsi z klasy IV, wyłonieni w drodze trzyetapowego konkursu. Powstały komisje konkursowe (Egzaminator i Asystent) oraz jeden Patrol Egzaminacyjny, który egzaminował dorosłych na terenie szkoły – rodziców, nauczycieli i pracowników. Uczniowie zaopatrzeni byli w losy i przepytywali starszych kolegów oraz dorosłych. Każda osoba, która poprawnie odpowiedziała na 5 wylosowanych pytań, otrzymała tytuł Eksperta Tabliczki Mnożenia oraz imienną legitymację.
Czwartoklasiści byli niezwykle zmotywowani pełnieniem ważnej funkcji egzaminatora. Wszystko odbywało się pod okiem matematyczek, które czuwały nad poprawnością przeprowadzanych egzaminów.
Akcja ŚDTM w naszej szkole miała na celu propagowanie zabawowej formy nauczania - uczenia się matematyki. Zachęciła do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia w przyjemny, niecodzienny sposób. Akcja jest również okazją dla uczniów do nadrobienia "tabliczkowych" zaległości po wakacjach. Natomiast dorośli mogą dać przykład dzieciom – pokazując swoją świetną znajomość trudnych przypadków mnożenia. Posiadana legitymacja jest ogromną motywacją dla dzieci do dalszego pogłębiania wiedzy matematycznej i osiągania lepszych wyników w szkole.

Barbara Kudławiec
Aneta Motyka