Wszystkie śmieci są nasze! - 29. akcja Sprzątanie Świata

Po raz 29. z Fundacją Nasza Ziemia wyruszyliśmy by posprzątać Polskę! Trzeci weekend września był szczególnym czasem zbierania śmieci w naszej najbliższej okolicy. We wspólnej lekcji poszanowania środowiska uczestniczyli wszyscy uczniowie klas I-III wraz ze swoimi wychowawczyniami. Pracami starszych natomiast koordynował pan Krystian Szul. W dniach 16-19 września aktywnie i praktycznie promowaliśmy nieśmiecenie, edukowaliśmy siebie i innych w zakresie segregacji odpadów. Poprzez takie inicjatywy zmienia się nasz negatywny wpływ na środowisko. Sprzątaj po sobie, bo: Czyste Zagórzany – Czysta Polska – Czysty Świat.

Małgorzata Augustyn-Nowak – koordynator