Witaj szkolna przygodo!

„Sukces to skupienie wszystkich sił na tym, co gorąco pragniemy osiągnąć”
W. Peterson

Rankiem 1 września uczniowie, nauczyciele i rodzice udali się na mszę świętą, którą odprawił ks. Leszek Wieczorek. Wygłoszona homilia zachęcała do podejmowania wysiłku i wytrwałości w ubogacaniu życia duchowego i intelektualnego.
Zgodnie z ceremoniałem w obecności sztandaru szkolna społeczność odśpiewała hymn państwowy. Uczniowie klasy czwartej przygotowani przez Krystynę Holik i Renatę Wantuch zaprezentowali inscenizację „Witaj, szkolna przygodo!” Minutą ciszy uczczono ofiary drugiej wojny światowej.
W swoim wystąpieniu powitalnym Pani Dyrektor nawiązując do słów W. Petersona, przekazała informacje o sukcesach egzaminu ósmoklasisty. Następnie wręczyła nagrodę jubileuszową pani Małgorzacie Augustyn-Nowak. Pan Krystian Szul poprowadzi zajęcia wychowania fizycznego, a pani Katarzyna Ciapaj obejmuje obowiązki pedagoga szkolnego, psychologa i pedagoga specjalnego. Dr Iwona Jamro nakreśliła ramy organizacyjne nowego roku, warunki funkcjonowania świetlicy i stołówki. Wskazała na programy i projekty, które będą kontynuowane w nowym roku szkolnym: „Laboratoria Przyszłości”, Narodowy Program Czytelnictwa, „Poznaj Polskę” oraz „Edukacja w Szkołach Prowadzących Kształcenie Ogólne na Terenie Ziemi Gorlickiej”. W zagórzańskiej szkole widoczne są już efekty w ramach „Dostępnej szkoły”. Pani Dyrektor do zgromadzonych zwróciła się słowami „Niech rok 2022/2023 będzie kolejną drogą do osiągnięcia szczytu rozwoju dla Was uczniowie i dla nas dorosłych. Skupmy wszystkie siły na tym, co chcemy osiągnąć, a sukces będzie odnotowany.”

Małgorzata Stępień