Układ Kopernika

Mikołaj Kopernik jest polskim astronomem, autorem dzieła "O obrotach sfer niebieskich", które ukazuje szczegółowo i w naukowo użytecznej formie heliocentryczną wizję Wszechświata. Teoria heliocentrycznej budowy Układu Słonecznego stała się rewolucją nie tylko w astronomii, ale dla całego postrzegania miejsca człowieka we Wszechświecie, ze skutkami filozoficznymi, religijnymi, a nawet politycznymi. W nauce określa się ją jako kopernikański przewrót. Uczniowie klasy czwartej zafascynowani Rodakiem – geniuszem renesansu, mistrzem matematyki, medycyny, kartografii, przygotowali własne modele słonecznego układu planet. Kreatywność pomysłów połączyli z wyborami estetycznymi wykonania. Piękna ekspozycja zaistniała na szkolnym korytarzu, aby wszystkim dać szansę podziwiania wyjątkowych prac.

Małgorzata Stępień