Tajemnice sprzed wieków – projekt klasy piątej

Uczniowie klasy piątek zainspirowani tematyką lekcji przedmiotowych w marcu podjęli pracę w projektach edukacyjnych. Pracowali w małych grupach wokół wybranego tematu. Niektórzy w prezentacji „Bogowie Grecji i Rzymu są wokół nas …” sprawdzili, które imiona na stałe wpisały się w kulturę polską, czyli poszukiwali śladów starożytnych bogów we współczesności. Inni przedstawili „Siedem cudów świata” lub „Siedem cudów Ziemi Gorlickiej”, wzorując się na cudach architektury świata antycznego.
W tych projektach uczniowie wykazali się umiejętnościami segregacji i hierarchizacji zebranych danych, musieli zdecydować, co jest ważne, atrakcyjne. Następnie opisali charakter związków nazwy ze wzorem starożytnym, wyjaśnili przyczyn nadanych tytułów. Na koniec estetyczne połączyli ilustracje i tekst oraz nadali własne komentarze. Na forum pięknie zaprezentowali efekty pracy swojej grupy.

Małgorzata Stępień