#SzkołaPamięta – Ród Skrzyńskich i Cmentarz wojenny nr 125

#SzkołaPamięta

Pamięć jest formą spotkania z tymi, którzy odeszli. W ramach ogólnopolskiej akcji nasza szkoła podjęła kilka różnych działań. Każdego roku we wrześniu społeczność Szkoły Podstawowej im. KEN wspomina doktora praw, dyplomatę i Premiera Rządu II Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandra hr. Skrzyńskiego. Właściciel Zagórzan tutaj przyszedł na świat 19 marca 1882 r., tutaj również spoczął w 1931 r. w rodzinnym grobowcu w kształcie piramidy. To fakt, który stanowi o wyjątkowości naszej małopolskiej wsi. Młodzież dba, aby postać Rodaka nie popadła w niepamięć. Pod mauzoleum rodu Skrzyńskich 25 września odbyły się uroczyste obchody 92 rocznicy śmierci Premiera. Uczniowie złożyli płonące znicze, modlili się za ojczyznę i tych, którzy o nią walczyli. Dyrektor szkoły przypomniała sylwetkę Al. Skrzyńskiego, ambasadora, trzykrotnego ministra spraw zagranicznych i Premiera. Na ołtarzu polowym pobliskiego Cmentarza nr 125 uczniowie i nauczyciele zapalili świece pamięci żołnierzom Wielkiej Wojny. W tym roku uroczystości były połączone z realizacją Questu „Poznaj z nami Zagórzany”, rozwiązywaniem różnorodnych zadań. W uroczystych obchodach uczestniczyła cała społeczność szkolna. Inną formę aktywności podjęli ósmoklasiści. Dla utrwalania pamięci o Skrzyńskich, podkreślenia ich dbałości o wszechstronny rozwój gospodarczo-oświatowy przygotowali tematyczną gazetkę ścienną. W sali lekcyjnej pojawiły się drzewa genealogiczne oraz fotogramy Aleksandra i jego najmłodszej siostry Marii. Portrety malował Wojciech Kossak, przyjaciel z okresu wojny. Skrzyńscy jako właściciele okolicznych dóbr mocno wpisują się w lokalną historię, ale współuczestniczyli w powstaniach narodowych, życiu parlamentarnym Galicji i Austro-Węgier, rozwoju przemysłu naftowego, aktywizowaniu wielu gałęzi gospodarki. Aleksander w odrodzonej Polsce pełnił funkcję posła, ambasadora, ministra i szefa rządu. Był koneserem sztuki, artyści często gościli w pałacu w Zagórzanach.

Małgorzata Stępień