Dnia 25 czerwca o godz. 11:00 odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2020/2021 połączone z pożegnaniem ósmoklasistów. Mury naszej szkoły opuściło 17 absolwentów.

"Są chwile, które nigdy nie wrócą, lecz w pamięci trwać będą wiecznie", to słowa, które stanowiły myśl przewodnią programu artystycznego, jaki zaprezentowali uczniowie kończący szkołę podstawową. Absolwenci wrócili wspomnieniami do zdarzeń z minionych lat. Chcąc ukazać uczniowski los, udali się w olimpijskie progi, by złożyć skargę na trudny uczniowski byt. Niestety, zostali szybko zdemaskowani przez Gromowładnego, Atenę, Amora i Dionizosa, którzy ukazali Zeusowi ich prawdziwe oblicze, poczynania w czasie nauki stacjonarnej i zdalnej. Kiedy skruszeni uczniowie zapragnęli powrócić do szkoły, Zeus ogłosił wyrok. Zapragnął zamienić się miejscem z ósmoklasistami. W czasie występu młodzież zaprezentowała ciekawe typy uczniów, które wykreowały się w czasie pracy zdalnej. W humorystyczny sposób ukazała przebieg lekcji, które na zawsze pozostaną w ich sercach i pamięci.

Na koniec absolwenci podziękowali Pani Dyrektor, nauczycielom i rodzicom za trud pracy włożony w ich wychowanie i nauczanie. Słowa wdzięczności skierowali również do pracowników obsługi, którzy na co dzień troszczyli się o to, by w szkole było czysto i bezpiecznie, by nie zabrakło ciepłych posiłków. Na czas letniego urlopu podarowali wszystkim pracownikom szkoły samodzielnie przygotowane "Niezbędniki”, których zawartość ma zapewnić strudzonym pedagogom i pracownikom chwile wyciszenia, pomóc zregenerować nadwyrężone siły, osłodzić każdą chwilę życia. Scenografię przygotowali uczniowie klasy ósmej pod opieką wychowawczyni, pani Joanny Nosal.

Następnie głos zabrała Pani Dyrektor, która przedstawiła wyniki dziesięciomiesięcznej wytężonej pracy. Wszyscy uczniowie uzyskali promocję do następnej klasy. Średnia ocen w klasach 4-8 wyniosła 4,32, a średnia frekwencja 93%. W skali szkoły można odnotować wysoki odsetek świadectw z wyróżnieniem, a tym samym nagród książkowych. Czworo uczniów uzyskało 100% frekwencję. Aż dwudziestu dwóch uczniów zostało wpisanych do Złotej Księgi Szkoły, ponieważ spełnili warunki: uzyskali zachowanie wzorowe i średnią ocen przynajmniej 5,00. Rodzice tych uczniów odebrali listy gratulacyjne.

Na koniec Pani Dyrektor dr Iwona Jamro wręczyła tegorocznym absolwentom nagrody książkowe oraz świadectwa ukończenia szkoły podstawowej. Słowa podziękowania za pracę i zaangażowanie w życie szkoły skierowała również do Rady Oddziałowej klasy ósmej w składzie: Małgorzata Horowicz-Dusza, Anna Pander, Katarzyna Ciapaj.

Zgodnie z ceremoniałem sztandar szkoły przejęli uczniowie nowej klasy ósmej:  chorąży Miłosz Pruchnicki, Wiktoria Kuk i Milena Maniak.

Dziękczynną mszę świętą o godzinie 16:00 odprawił ksiądz Wojciech Dudzik, który kończy posługę w parafii Zagórzany. Za dwa lata owocnej współpracy, za trud wychowania dzieci i młodzieży, za świadectwo żywej i głębokiej wiary, Bóg zapłać.

Joanna Nosal