Rodak, polityk i koneser sztuki - Aleksander Skrzyński

Ważnym celem szkoły jest przygotowanie uczniów do aktywnego udziału w życiu społecznym, kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji. Aby przybliżyć się do jego realizacji nauczyciele dbają o wzmocnienie przynależności narodowej i regionalnej. Na przełomie września i października uczniowie realizowali projekt edukacyjny „Nasz rodak, polityk i koneser sztuki - Aleksander Skrzyński”. Uzupełniali luki w biogramie oraz przygotowali drzewo genealogiczne rodu. Ocenie podlegały informacje merytoryczne oraz estetyka i kreatywność w ujęciu tematu. Od dnia 27 października można podziwiać ciekawe prace w sali historycznej na pierwszym piętrze. Jesteśmy przekonani, że jest to właściwa droga, aby kolejne pokolenia mieszkańców Zagórzan podtrzymywały pamięć o swoim wielkim rodaku, dyplomacie, polityku i Premierze Rządu II RP.

Małgorzata Stępień