3 pdf Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 10/21 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. KEN w Zagórzanach z dnia 27 sierpnia 2021 r. - Regulamin funkcjonowania szkoły w czasie epidemii (3,64 MB, PDF)