W czerwcu 2015r. dobiegło końca uczestnictwo naszej szkoły w projekcie "Uczeń online". Projekt był realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, od września 2010 r.  Na podstawie nadesłanych formularzy zgłoszeniowych wybrano 50 szkół, z których łącznie 1000 uczniów wzięło udział w projekcie. Początkowo projekt miał objąć swoim zasięgiem dwa kolejne roczniki uczniów, został jednak przedłużony i mogli zostać zrekrutowani uczniowie jeszcze jednej klasy. Uczniowie włączeni do projektu uczestniczyli w realizacji zadań przez trzy kolejne lata – od klasy pierwszej aż do końca klasy trzeciej gimnazjum.  Jego realizacja przyniosła zarówno szkole jak też uczniom wiele korzyści.
Szkoła otrzymała zestaw sprzętu oraz zostały zorganizowane zajęcia pozalekcyjne w ramach koła lingwistycznego.  Uczniowie zostali zapoznani z platformą e-learningową supermemo.net, dowiedzieli się, jak tworzyć kursy, bazując na metodzie SuperMemo oraz w jaki sposób korzystać z dostępnych narzędzi. W kolejnych latach planowali schematy własnych kursów, nad którymi pracowali. Uczniom udostępnione zostały cyfrowe narzędzia pracy własnej i grupowej - biblioteka multimediów, wzorcowe kursy i testy, forum dyskusyjne. W serwisie publikowane były również utworzone przez nich materiały e-learningowe.
Nasi uczniowie brali udział w kolejnych edycjach konkursu Wrzuć kurs, tworzyli kursy zgodne z regulaminem i publikowali je na platformie supermemo.net. Wybierali temat określający zawartość kursu, opis zamieszczony we właściwościach z uwzględnieniem celów, spis treści w formie planu nauki (tzw. drzewo kursu), ekrany prezentacyjne i ćwiczeniowe z wykorzystaniem narzędzi udostępnionych na platformie supermemo.net. Swoje zadania  wzbogacali zdjęciami, filmami oraz autorskimi plikami audio. Łącznie w ciągu dziewięciu edycji konkursu "Wrzuć kurs" nasi uczniowie zdobyli 54 nagrody, były to między innymi:  tablety, kamery wideo, aparaty fotograficzne, przenośny odtwarzacz DVD, odtwarzacze mp3 oraz mp4, oprogramowanie edukacyjne, karty pamięci, czytniki e-book, słuchawki.
Dla najbardziej zaangażowanych w zajęciach w ramach kół naukowych organizowano  kilkudniowe wakacyjne obozy naukowe pełne atrakcji. Była to okazja do nawiązania kontaktów z kolegami i koleżankami z całej Polski. Pierwszy obóz miał miejsce w Białym Dunajcu, brały w nim udział dwie uczennice z ZS w Zagórzanach, w kolejnym w Jarosławcu – 5 uczennic, w Węgierskiej Górce – 16 uczniów, w Białym Dunajcu – 8 uczniów. W dniach od 4 do 15 lipca 2015 roku odbył się kolejny letni  obóz  o charakterze naukowym, tym razem w Szczyrku – 8 osób.
Uczniowie biorący udział w projekcie wyjeżdżali na zajęcia uczelniane. Nasi gimnazjaliści mogli poczuć się jak prawdziwi studenci, a wspólne podróżowanie z uczniami z innych szkół zapewniło pogodny nastrój i stworzyło szanse nawiązania nowych przyjaźni. Uczniowie odwiedzili następujące uczelnie: Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Uniwersytet Rzeszowski, Wydziale Fizyki i Astronomii i Informatyki Stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim,  Akademia Ignatianum w Krakowie. Uczestniczyli również w wykładzie pracowników naukowych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, którzy przybyli do Małopolskiego Centrum "Sokół" w Nowym Sączu.

Link do strony projektu.