Stowarzyszenie Sursum Corda realizuje projekt powierzony przez Powiat Gorlicki, w ramach którego prowadzi punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z nieodpłatną mediacją. Celem projektu jest zapewnienie równego dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym oraz wsparcie mieszkańców w poradzeniu sobie z różnymi trudnymi sytuacjami życiowymi i formalnymi, przy wsparciu prawników i doradców obywatelskich. Oprócz świadczenia indywidualnej, darmowej pomocy, Stowarzyszenie prowadzi również edukację prawną. Poniżej zamieszczamy animację filmową z zakresu CYBERPRZEMOCY, która ma na celu uświadomić młodym ludziom zagrożenia związane z aktywnością w sieci.