Człowiek – najlepsza inwestycja
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


W  roku szkolnym 2012 / 2013 prowadzone są zajęcia dodatkowe w zakresie indywidualizacji procesu nauczania i wychowania
uczniów klas I – III szkoły podstawowej  w ramach projektu systemowego
pn.: "Jasne barwy szkoły"
współfinansowanego przez
Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Człowiek – najlepsza inwestycja

 

Rodzaje zajęć:
1. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji – prowadząca mgr Joanna Patrzyk – 4 ucz. (4M)- zmiana prowadzącego od 05.12.2012 r. mgr Joanna Durał
2. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych –prowadząca mgr Joanna Patrzyk – 3 ucz. (3K)  - zmiana prowadzącego od 30.11.2012 r. mgr Joanna Durał
3. Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy – prowadząca mgr Renata Luksa – 9 ucz. (5K i 4 M)
4. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych plastycznie – prowadząca mgr Marzena Nikiel – 7 ucz. (5K i 2M)
5. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych artystycznie – zajęcia teatralne – prowadząca mgr Monika Labut –
8 ucz. (4K i 4 M) zmiana prowadzącego od 07.03.2013 r. Justyna Bąk
6. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych z nauk matematyczno – przyrodniczych – prowadząca mgr Joanna Patrzyk – 8 ucz. (3K i 5 M) zmiana prowadzącego od 29.11.2012 r. mgr Joanna Durał

 

Zdjęcia dokumentujące dokonania z poszczególnych zajęć można zobaczyć w galerii >>