Historyczny Konkurs Tematyczny dla uczniów szkół podstawowych województwa małopolskiego przeprowadził Oddział Instytutu Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Krakowie na zlecenie Małopolskiego Kuratora Oświaty. Współorganizatorami był Marszałek Województwa Małopolskiego i Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego.

Uczniowie Piotr Ryba i Paweł Witek z klasy siódmej oraz Kacper Ciapaj z klasy ósmej w etapie szkolnym rozwiązywali test wiedzy poświęcony zagadnieniom II wojny światowej. Następnie 29 stycznia dwóch uczestniczyło w etapie rejonowym. Kacper złożył pracę „Polsko, kochaliśmy Cię więcej od życia – polscy żołnierze ziemi gorlickiej w obronie wolnego świata”. Natomiast Piotr zbadał dzieje własnej rodziny, trafił na interesujące informacje i przygotował pracę “Jeśli ratujesz jedną osobę, ratujesz cały świat” - ratowanie Żydów podczas II Wojny Światowej w moim regionie”.

Chłopcy dodatkowo musieli pokonać bariery pracy zdalnej. Udział w konkursach to poszerzanie wiedzy o epoce, rozwijanie umiejętności krytycznego podejścia do różnych źródeł. Gratulujemy osiągnięć, dziękujemy za reprezentowanie i promocję szkoły.

Małgorzata Stępień – opiekun dydaktyczny