Ogólnopolski Projekt Edukacyjny "Poznaję technologiczne triki, osiągam świetne wyniki"

W roku szkolnym 2023/2024 nasza szkoła bierze udział w II edycji Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego "Poznaję technologiczne triki, osiągam świetne wyniki".

Zadania projektowe realuzuje grupa 8 uczniów klasy VI, zainteresowanych fizyką i informatyką na dodatkowych zajęciach rozwijających zainteresowania.

Koordynatorem projektu jest Aneta Motyka

Patronat honorowy:

  • Minister Edukacji i Nauki
  • Mazowiecki Kurator Oświaty
  • Marszałek Województwa Mazowieckiego
  • Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

Patronat medialny:

  • W cyfrowej szkole
  • TIK w edukacji
  • Biblioteka w szkole
  • Poradnik bibliotekarza