Dokumenty do pobrania:
  1. Harmonogram pracy świetlicy szkolnej
  2. Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej
  3. Regulamin działalności świetlicy szkolnej
  4. Plan pracy dydaktyczno - wychowawczo - opiekuńczej zajęć świetlicowych