Istotnym działaniem wychowawczym szkoły jest wskazywanie autorytetów. Osób, kierujących się wartościami, takich, które swoim życiem zachęcają, wskazują, wytyczają szlaki następnym pokoleniom. Przy podejmowaniu decyzji dotyczących własnego stylu życia ludzie często polegają na opiniach autorytetów. Nazywa się tak osoby cieszące się powszechnym szacunkiem z powodu swoich osiągnięć w określonej dziedzinie, zwykle pełniące odpowiedzialne funkcje. Pytanie dla każdego: Czy potrzebujesz w swoim życiu autorytetów? Każdy musi sam sobie odpowiedzieć. Nauczyciel wskazuje, podpowiada… Aleksander hr. Skrzyński urodził się w Zagórzanach, ale żył i działał w Europie, potem w odrodzonej Polsce. Doktor praw, wytrawny dyplomata, Premier Rządu II RP, po zamachu majowym wrócił do korzeni. Jemu Gorlickie zawdzięcza rozwój gospodarczy i kulturowy. Zapraszał tu artystów, twórców. Z jego inspiracji rodzinny grobowiec zyskał niespotykaną formę egipskiej piramidy, której wyjątkowość można podziwiać i współcześnie. Zagórzany dały Polsce Premiera rządu i przyjęły jego szczątki na wieczny spoczynek.
24 września w przeddzień 89 rocznicy śmierci A. Skrzyńskiego uczniowie klas piątej i siódmej zapalili biało-czerwone znicze, minutą ciszy uczcili Jego pamięć. Wykorzystując edukacyjną przestrzeń Mauzoleum Skrzyńskich oraz Cmentarza Wojennego nr 125, Alicja Pyznar nauczycielka muzyki i plastyki oraz Małgorzata Stępień nauczycielka historii poprowadziły lekcje w terenie.

Małgorzata Stępień