Nasi Laureaci - „Konstytucja 3 Maja-Czasy Stanisławowskie”

Dnia 5 maja 2023 r. drużyna w składzie: Antoni Ciapaj, Adam Kurzawa i Aleksandra Rybka wywalczyła I miejsce w XIII Konkursie Historycznym „Konstytucja 3 Maja – Czasy Stanisławowskie” zorganizowanym przez Poseł na Sejm RP Barbarę Bartuś dla uczniów szkół podstawowych województwa małopolskiego. Byli bezkonkurencyjni, indywidualnie oraz wspólnie osiągnęli bardzo wysokie wyniki. W nagrodę laureaci pojadą w czerwcu na trzydniową wycieczkę do Warszawy.

Ponadto Antoni Ciapaj jako jedyny z najwyższym wynikiem punktowym został stypendystą Fundacji Braci Potoczków. Cała trójka również uzyskała dodatkowe nagrody rzeczowe ufundowane dla dziesięciu uczestników z najwyższymi wynikami. Zebrali całą pulę nagród, wykazali się rzetelną wiedzą historyczną, umiejętnością myślenia przyczynowo-skutkowego, analizą materiałów źródłowych. Wysokie osiągnięcia wyjątkowych uczniów to wynik ogromnej pracowitości, inteligencji, otwartości umysłu na zdobywanie wiedzy i chęć zrealizowania postawionego sobie celu.

Małgorzata Stepień - opiekun dydaktyczny