Na tropach baroku

Dnia 7 marca uczniowie klasy szóstej pod kierunkiem Małgorzaty Stępień i Izabeli Adamczyk-Szury udali się do kościoła parafialnego w Zagórzanach. W tej niecodziennej scenerii odbyli zajęcia warsztatowe. Wcześniej na lekcjach historii poznali charakterystyczne cechy sztuki barokowej oraz najwybitniejsze dzieła w Europie i Polsce. Architektura i sztuka XVII wieku cechowała się bogactwem dekoracji. Właśnie w przestrzeni edukacyjnej parafialnej świątyni uczniowie wskazywali typowe dla epoki ornamenty, rzeźby, płaskorzeźby, malowidła i złocenia. We wszystkich dziełach odnaleźli dynamiczną kompozycję. Grę światła i kolorów wskazywali w obrazach o tematyce biblijnej. Zwrócili uwagę na często stosowany światłocień, czyli rozjaśnienie najważniejszych elementów. Zabieg ten kieruje uwagę widza na główne postacie. W trakcie zajęć uczniowie praktycznie zdobywali informacje, konfrontowali je z wiedzą podręcznikową, a potem samodzielnie rozwiązywali zadania. Przekonali się, że wystrój kościoła pod wezwaniem św. Wawrzyńca Diakona i Męczennika w Zagórzanach jest pięknym przykładem sztuki barokowej oraz cennym zabytkiem dziedzictwa kulturowego.

Małgorzata Stępień