"Misja kosmiczna Kopernik" zakończona sukcesem

Od września do stycznia grupa uczniów klasy 6 na dodatkowych zajęciach rozwijających zainteresowania zrealizowała zadania przewidziane w innowacji pedagogicznej „Misja Kosmiczna Kopernik”, dotyczącej nauk ścisłych, a przede wszystkim astronomii.
Innowacja była odpowiedzią na zainteresowania naukami ścisłymi wśród dzieci, szczególnie kosmosem, który często wydaje się być nieosiągalnym i trudnym tematem do zrozumienia. Integrowała zagadnienia z różnych dziedzin w jeden projekt, który umożliwił uczniom zrozumienie kosmosu z różnych perspektyw - naukowej, artystycznej, językowej. Obejmowała szereg różnorodnych zadań i działalności, takich jak tworzenie kosmicznego słowniczka, modelowanie Układu Słonecznego, przeprowadzanie prostych eksperymentów naukowych, układanie kosmicznych puzzli i tworzenie gier, lapbooków, przygotowanie informacji w formie broszurek na temat konstelacji gwiazd i opowieści o wybranych konstelacjach.
Poprzez szereg interaktywnych zadań i eksperymentów, uczniowie mieli możliwość nauczenia się podstawowych faktów o Układzie Słonecznym, planetach, gwiazdach, a także zrozumienia podstawowych zasad, które rządzą naszym Wszechświatem. Uczestnicy mieli możliwość nie tylko nauczyć się podstawowych faktów o kosmosie, ale także zastosować tę wiedzę w praktyczny i kreatywny sposób.
Poprzez współpracę, pracę zespołową i wspólne rozwiązywanie problemów, często wykorzystując nieszablonowe pomysły wykonali wszystkie zaplanowane zadania i zaprezentowali efekty swojej pracy na korytarzu szkolnym.

Aneta Motyka