W CELU POWIĘKSZENIA >>>KLIKNIJ NA PLAKAT 

 

               wskazowki dla rodzica         10 zasad dla ucznia

Bezpieczny powrót do szkół

Wskazówki dla rodzica:
 1. Nie posyłaj do szkoły i placówki chorego dziecka.
 2. Przestrzegaj regulaminu funkcjonowania szkoły w czasie epidemii.
 3. Poinformuj szkołę, jeśli domownicy są objęci kwarantanną.
 4. Sprawdzaj na bieżąco informacje od dyrektora szkoły lub nauczycieli.
 5. Zawsze odbieraj telefon ze szkoły. Jeśli nie możesz odebrać, pilnie oddzwoń.
 6. Sprawdzaj, czy dziecko nie ma zbędnych rzeczy w plecaku.
 7. Przypomnij dziecku zasady bezpieczeństwa podczas posiłków.
 8. W miarę możliwości unikaj transportu publicznego w drodze do/ze szkoły. Pomyśl o spacerze, rowerze.
 9. Organizuj dziecku jak najwięcej wolnego czasu na świeżym powietrzu.
 10. Przypomnij dziecku, że zasady bezpieczeństwa obowiązują przed lekcjami i po nich.


Ministerstwo Edukacji Narodowej

Bezpieczny powrót do szkół

10 zasad dla ucznia:
 1. Masz gorączkę, kaszel lub inne objawy choroby, zostań w domu.
 2. Często myj ręce.
 3. Nie dotykaj oczu, ust i nosa.
 4. Zrezygnuj z podawania ręki na powitanie.
 5. Uważnie słuchaj poleceń nauczyciela.
 6. Używaj tylko własnych przyborów szkolnych.
 7. Spożywaj swoje jedzenie i picie.
 8. Unikaj kontaktu z większą grupą uczniów, np. podczas przerw.
 9. Jeśli czujesz się źle lub obserwujesz u siebie objawy chorobowe, natychmiast poinformuj o tym nauczyciela.
 10. Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa przed i po lekcjach.

Ministerstwo Edukacji Narodowej