Uczniowie naszej szkoły zakwalifikowani do III edycji programu w roku szkolnym 2021/2022 rozwijają kompetencje przedmiotowe oraz interdyscyplinarne poprzez różnorakie formy. W dniach 16-17 października pięcioosobowa grupa z II etapu oraz 23 - 24 października sześcioosobowa grupa z I etapu uczestniczyły w dwudniowej wycieczce do Warszawy.
Ważnym punktem były twórcze zajęcia, pozwalające na rzeczywiste eksperymentowanie i praktyczne zdobywanie nowych umiejętności w Centrum Nauki Kopernik. Następnie zwiedzanie z przewodnikiem istotnych miejsc stolicy stworzyło uczniom warunki do praktycznego odkrywania śladów historii, tradycji, kultury i dziedzictwa kulturowego. Dużą atrakcję dla młodzieży stanowił Stadion Narodowy. Wycieczka została sfinansowana w ramach projektu Małopolskie Talenty.

Małgorzata Stępień