Regulamin konkursu

 1. Miejsce i czas przeprowadzenia II Szkolnego Konkursu Kolęd i Pastorałek Hej kolęda, kolęda.
 1. Miejsce: Sala gimnastyczna
 2. Termin: 14.12.2023 r. (czwartek)
 3. Czas rozpoczęcia: godz. 8:40
 1.  Cele konkursu
 1. Kultywowanie tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia oraz ich upowszechnianie poprzez podtrzymywanie obyczaju śpiewania lub grania kolęd i pastorałek.
 2. Wyłonienie najlepszych uczestników pod względem artystycznym.
 3. Prezentacja talentów uczniów naszej szkoły. 
 1.  Uczestnicy konkursu 
 1. W konkursie mogą wziąć udział dzieci od klas I - VIII.
 2. Konkurs przeprowadzony zostanie w następujących kategoriach:
 a) soliści/duety:
- dzieci szkolne – kl. I – III
 - dzieci szkolne – kl. IV – VIII
 b) instrumentaliści:
 - dzieci szkolne – kl. I – III
 - dzieci szkolne – kl. IV – VIII
 1.  Warunki uczestnictwa w konkursie 
 1. Każdy uczestnik konkursu przygotowuje tylko jedną kolędę lub pastorałkę w języku polskim, w zależności od własnego uznania (minimum 3 zwrotki).
 2. Uczestnikom zabrania się w przygotowywanym repertuarze uwzględniania świątecznych piosenek (wyłącznie kolędy i pastorałki będą respektowane).
 3. Dopuszczalny jest podkład muzyczny na nośnikach cyfrowych lub keyboardowy.
 4. Zgłoszenia uczestników konkursu przyjmujemy do 08.12.2023 r.
 5. Karta zgłoszeniowa dostępna jest u pani Alicji Pyznar lub stronie internetowej szkoły: spzagorzany.pl
 1.  Ocena 
 1. Komisja będzie brała pod uwagę następujące kryteria:

a) dobór repertuaru do wieku wykonawcy/wykonawców

b) stopień trudności wykonywanego utworu

c) ogólny poziom artystyczny 

 1. Uwagi końcowe 
 1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi po przesłuchaniu wszystkich uczestników konkursu w terminie: 14.12.2023 r. Zwycięzcy zaprezentują się podczas wigilii szkolnej.
 2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie.
 3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do podania do publicznej wiadomości wizerunku oraz danych osobowych osób, które zgłosiły udział w konkursie, a także do publikacji ich fotografii na stronie internetowej szkoły.
 4. Organizatorami konkursu są panie: mgr Alicja Pyznar, mgr Aneta Motyka

 

Do pobrania: