II Gminne Dyktando Niepodległościowe

Mamy jesień bogatą w wydarzenia. We czwartek 16 listopada odbyło się II Gminne Dyktando Niepodległościowe “Wybiła godzina!” Gościliśmy piętnaścioro uczniów z klas 4-6, którzy sprawdzili swoje praktyczne umiejętności poprawnej pisowni. Dyktowany tekst nawiązywał do zagadnień sprzed 105 lat z mocnym zaakcentowaniem bitwy pod Gorlicami i roli księdza Bronisława Świeykowskiego. Laureatami zostali: Lena Wacławik (Kwiatonowice) - I miejsce, Miłosz Duran (Klęczany) - II miejsce oraz Michalina Smołkowicz (Ropica Polska) - III miejsce. Dyplomy i nagrody rzeczowe wręczyła dyrektor szkoły Iwona Jamro. W Szkole Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej w Zagórzanach dbałość o piękno poprawnego języka polskiego stanowi integralną część wychowania obywatelsko-patriotycznego. Wydarzenie przygotował zespół: Joanna Cieśla, Aneta Motyka I Małgorzata Stępień. Prace uczniów oceniała komisja konkursowa w składzie: Małgorzata Stępień, Katarzyna Ciapaj, Krystyna Holik i Barbara Kudławiec. Gratulujemy wyników. Dziękujemy za efektywną współpracę.

Małgorzata Stępień