Gra o Zdrowie i Bezpieczeństwo

W dniu 14 lutego 2020 r. 23 uczniów z klasy VI i VII wzięło udział w spotkaniu informacyjnym przeprowadzonym przez pracownika Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Celem spotkania było przybliżenie dzieciom zagadnień związanych z bezpiecznym zachowaniem w gospodarstwie rolnym. Prowadzący zachęcił uczestników prelekcji do wzięcia udziału w konkursie plastycznym, zapoznał z regulaminem uczestnictwa. Zaprezentował zebranym ,,Grę o Zdrowie i Bezpieczeństwo”, której akcja, choć rozgrywa się w wirtualnym świecie, ukazuje realne sytuacje w gospodarstwie rolnym. Każdy uczestnik gry musi przejść przez kolejne Misje, rozpoznając zagrożenia, potencjalne niebezpieczeństwa. Przeprowadzona prelekcja uświadomiła uczniom zagrożenia oraz potrzebę ich przewidywania , by w przyszłości mogli zadbać o bezpieczeństwo swoje i innych.

Joanna Nosal