Gorlickie w Wielkiej Wojnie – warsztaty muzealne

Własne doświadczenie, przeżycie czegoś jest najlepszym sposobem uczenia się. W piątek 12 maja uczniowie klasy siódmej przeżyli atrakcyjną przygodę z historią w murach Muzeum Regionalnego PTTK w Gorlicach. Uczestniczyli w profesjonalnych warsztatach edukacyjnych. Poznali bogatą ekspozycję poświęconą Gorlicom w okresie Wielkiej Wojny. Na plastycznej mapie świetlnej obserwowali przesuwającą się linię frontu operacji gorlickiej w maju 1915 roku . Ciekawy wykład zilustrowany autentycznymi pamiątkami, mapami sztabowymi, pokazem zdjęć, plakatami propagandowymi wywołał autentyczne zainteresowanie siódmoklasistów. W muzealnej piwnicy spotkali się z naturalnej wielkości figurami ważniejszych postaci tych wydarzeń: ks. Świeykowskim, gen. Mackensenem czy Radko Dmitriewem. Spotkanie uwiecznili pamiątkową fotografią z cesarzem Franciszkiem Józefem I.

Małgorzata Stępień