W etapie szkolnym Biblijnego Konkursu Tematycznego „Z Dobrą Nowiną przez życie – Ewangelia według św. Jana” dla uczniów szkół podstawowych województwa małopolskiego wystartowali ósmoklasiści: Franciszek Ciapaj, Wiktor Fejklowicz, Oliwia Styk, Marcin Uszko oraz Julia Wałęga. Przez zawiłości tematyczne prowadził ich ks. Michał Gądek. Franciszek Ciapaj uzyskał bardzo wysoką lokatę w etapie rejonowym, a następnie w marcu osiągnął tytuł finalisty etapu wojewódzkiego. Organizatorem turnieju wiedzy był Małopolski Kurator Oświaty we współpracy z Wydziałem Katechetycznym Kurii Metropolitalnej w Krakowie oraz Wydziałem Katechetycznym Kurii Diecezjalnej w Tarnowie. Dziękujemy za godne reprezentowanie Szkoły, składamy słowa uznania i życzymy kolejnych sukcesów.

Małgorzata Stępień