Finał Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Poznaję technologiczne triki, osiągam świetne wyniki”

W okresie od września 2023 r. do kwietnia 2024 r. grupa uczniów klasy VI realizowała Ogólnopolski Projekt Edukacyjny o nazwie „Poznaję technologiczne triki, osiągam świetne wyniki”, Głównym celem projektu było wsparcie edukacji informatycznej i medialnej oraz pomoc szkołom w realizacji podstawy programowej zgodnie z podstawowymi kierunkami polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024. Projekt, którego szkolnym koordynatorem była pani Aneta Motyka, dawał możliwość realizacji treści podstawy programowej kształcenia ogólnego w efektywny i atrakcyjny sposób – poprzez wykorzystanie narzędzi multimedialnych i informatycznych,  m.in. z programu „Laboratoria przyszłości” oraz odkrywania tajników współczesnych technologii. Umożliwił również dzielenie się dobrymi praktykami między nauczycielami oraz wymianę wiedzy między szkołami. Podczas realizacji zadań projektowych przez cały czas wspierała nas pani Izabela Adamczyk - Szura. Byliśmy jedną z 101 szkół z terenu całej Polski. Do realizacji projektu przystąpiło 4336 uczniów, pod kierunkiem 234 nauczycieli.

Co robiliśmy?

Zrealizowanie projektu zakładało wykonanie minimum trzech zadań z każdego z czterech modułów, czyli łącznie dwunastu zadań.

W ramach MODUŁU I - JESTEM BEZPIECZNY W SIECI INTERNETOWEJ I ZNAM STRONY INTERNETOWE, KTÓRE SĄ RZETELNYM ŹRÓDŁEM INFORMACJI, uczniowie zrealizowali następujące zadania:

 1. Wyszukiwali w Internecie informacje na temat bohatera literackiego z ostatnio omawianej lektury. Zastanawiali się, czy wszystkie strony internetowe są rzetelnym źródłem wiedzy.

 2. Stworzyli komiks na temat zasad bezpiecznego korzystania z Internetu i netykiety. W tym celu możecie skorzystać z internetowego kreatora Storyboard. 

 3. Rozwiązywali interaktywne quizy nt. zasad bezpiecznego korzystania z Internetu, wykorzystując aplikacje Kahoot, Wordwall, Quizizz.

MODUŁ II - ROZWIJAM KOMPETENCJE CYFROWE pozwolił uczniom na:

 1. Stworzenie kolażu ze zdjęć o swojej pasji przy użyciu dowolnej aplikacji. My do tego celu wykorzystaliśmy Canvę. 

 2. Zaprojektowanie e-kartkę z okazji Świąt Bożego Narodzenia i przesłanie jej do organizatora projektu. 

 3. Stworzenie plakatu na temat „Jak żyć zdrowo” w aplikacji Canva.

 4. Stworzenie prezentacji multimedialnej o tym, co warto zobaczyć w naszych pięknych Zagórzanach.

W ramach MODUŁU III - KONSTRUUJĘ, KODUJĘ I PROGRAMUJĘ uczniom udało się zrealizować następujące zadania:

 1. Przy pomocy długopisu 3D stworzyli dekoracje okolicznościowe - jesienne liście oraz ozdoby choinkowe – aniołki.

 2. Zaprojektowali grę w programie Scratch pt. „Trenuj z Robikiem”.

 3. Stworzyli w programie Scratch prostą animację z opowiadaniem, odwołując się do znanych bajek lub na wybrany przez siebie temat.

MODUŁ IV - ZROBIĘ LUB SPRAWDZĘ TO SAM był dla uczniów najciekawszy, bo wykonali aż 6 zadań:

 1. W ramach wycieczki do Torunia, obejrzeli seans pt. "Wirująca Ziemia" w Planetarium im. W. Dziewulskiego.

 2. Zrealizowali zajęcia z wykorzystaniem okularów VR. Polecieli w kosmos, gdzie mieli możliwość obejrzenia Planet i innych ciał Układu Słonecznego. Następnie tworzyli obraz Księżyca, jaki udało im się zaobserwować we Wszechświecie.

 3. Przy pomocy drukarki 3D wydrukowali pomoce dydaktyczne, które można wykorzystać na lekcjach matematyki: tangram oraz zestaw kątów.

 4. Spacerowali po wirtualnym escape roomie „W krainie Harry’ego Pottera”, w którym odnalezienie wyjścia wcale nie było łatwe.

 5. Układali interaktywne puzzle w aplikacji JigsawPlanet.

 6. Rozwiązywali interaktywne quizy o tematyce ekologicznej, np. „Segregacja odpadów” w aplikacji Wordwall. Zastanawiali się, w jakim celu segregujemy odpady. Szukali informacji w Internecie na temat segregacji odpadów.

Nasza szkoła, uczestnicząc w projekcie, musiała opublikować na grupie projektowej na Facebooku co najmniej cztery relacje (w formie zdjęcia lub filmu) z realizacji najciekawszych zadań. Po zrealizowaniu wymaganej liczby zadań i wypełnieniu formularza potwierdzającego realizację projektu, nasza szkoła otrzymała certyfikat uczestnictwa, uczniowie – dyplomy uczestnictwa w projekcie, a nauczyciele realizujący projekt – zaświadczenia.

To był świetnie wykorzystany czas na zajęciach dodatkowych.

Aneta Motyka - koordynator projektu