Po raz kolejny już nasza szkoła obchodziła Dzień Życzliwości i Pozdrowień.
Mimo zdalnego nauczania Samorząd Uczniowski nie zapomniał o nas. Uczniowie przygotowali życzenia, pozdrowienia dla swoich kolegów, nauczycieli, pracowników. 21 listopada był dniem pełnym serdeczności, miłych słów, pozytywnych emocji.

Joanna Cieśla