Cyberprzemoc – zagrożenia w Internecie

W dniu 13 czerwca br. w naszej szkole gościliśmy przedstawiciela Komendy Powiatowej Policji w Gorlicach - aspiranta Gustawa Janasa, który wygłosił prelekcję na temat: Cyberzagrożenia - realne skutki i odpowiedzialność karna.
W przygotowanej prezentacji bardzo dokładnie opisał zachowania zaliczające się do cyberprzemocy oraz powiedział o odpowiedzialności karnej jaka grozi za: stalking (nękanie), wykorzystanie wizerunku, zniesławienie, znieważenie, szerzenie rasizmu i ksenofobi, obrazę uczuć religijnych, sexting (przesyłanie prywatnych półnagich i nagich zdjęć), oszustwo. Uświadomił również zgromadzonym, że nikt w sieci nie jest anonimowy. Przestrzegł uczniów przed zjawiskiem pornografii i pedofilii.
Na zakończenie prelekcji aspirant podał numery telefonów, z których mogą skorzystać uczniowie, nauczyciele i rodzice w poszukiwaniu pomocy: 116 111 – telefon zaufania dla dzieci i młodzieży, 800 100 100 pomoc telefoniczna dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania, i pomocy psychologicznej dzieciom w kryzysie.

Izabela Adamczyk - Szura