Bogactwo kulturowe wokół nas

We wtorek 18 października uczniowie klasy piątej odbyli zajęcia historyczne w plenerze. Wykazali się dociekliwością w poszukiwaniu i rozpoznawaniu informacji zawartych na tablicach inskrypcyjnych oraz pomnikach nagrobnych cmentarza parafialnego w Zagórzanach. Od dawna wiedzą, że znak graficzny gwiazdki oznacza datę urodzenia, a znak krzyża – śmierci. Odszukali najstarsze nagrobki i próbowali odczytać zatarte litery. Ciekawą ikonografię nagrobną starali się odwzorować kreatywną metodą frotażu. Mali historycy docenili sytuację praktycznego poznawania swojego najbliższego otoczenia i jego przeszłości.

Małgorzata Stępień