Antoni Ciapaj – laureat wojewódzki

Antoni Ciapaj uczeń klasy ósmej 17 maja w Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia” w Krakowie odebrał dyplom laureata oraz nagrody rzeczowe. Uzyskał 60 punktów na 60 możliwych, co uplasowało go na I miejscu w Konkursie Tematycznym Polscy żołnierze w walce o wyzwolenie Włoch, Francji, Belgii i Holandii podczas II wojny światowej dla uczniów szkół podstawowych województwa małopolskiego. Brawurowo przeszedł przez kolejne etapy: rozwiązywał test wiedzy, w oparciu o archiwalne źródła historyczne zredagował pracę pisemną "By wolnym był znów ich piastowski ród", którą obronił podczas ustnego przesłuchania dnia 30 marca. W zmaganiach konkursowych uczestniczyło 640 uczniów, a tytuł laureata wywalczyło tylko 21. Antoś udowodnił, jak wiele może uczeń osiągnąć wykorzystując predyspozycje, podejmując wyzwania. Godnie reprezentował naszą Szkołę. Ogromna satysfakcja z włożonego wysiłku, ogromne gratulacje uzdolnień, pełnego zaangażowania i rewelacyjnych efektów na najwyższym szczeblu.
Konkurs na zlecenie Małopolskiego Kuratora Oświaty konkurs przeprowadził Oddział IPN – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Krakowie. Współorganizatorem konkursu jest Marszałek Województwa Małopolskiego i Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego.
W uroczystej gali Antosiowi towarzyszyły: nauczycielka historii, mama oraz Dyrektor Szkoły Iwona Jamro.

Małgorzata Stępień – opiekun dydaktyczny