63 dni chwały – Powstanie Warszawskie’44

Uczennica klasy ósmej Beata Kamyk została laureatką w Konkursie Historycznym “63 dni chwały – Powstanie Warszawskie’44”. Zespół Szkół w Łużnej przygotował VIII edycję przedsięwzięcia “Rozwinąć skrzydła – pamiętając o przeszłości”, uwzględniając 80. rocznicę ważnego zrywu Polaków. W środę 20 marca do testu wiedzy zasiadło 56 uczniów klas 7-8 szkół podstawowych województwa małopolskiego z powiatów: gorlickiego, limanowskiego, nowosądeckiego, tarnowskiego, Miasto Nowy Sącz, Miasto Tarnów. Beata, zajmując drugie, wykazała się znajomością tematyki, umiejętnościami selekcji i doboru materiału, posługiwania się strategiami rozwiązywania zadań zamkniętych. Gratulujemy wysokiego wyniku, dziękujemy za godne reprezentowanie szkoły.

Małgorzata Stępień – opiekun dydaktyczny.