Złota Księga Szkoły

Od roku szkolnego 2017/2018 została zmieniona formuła prezentowania uczniów z najlepszymi wynikami. Są oni wpisywani do Złotej Księgi Szkoły.
W latach 2008 - 2017 najlepszych uczniów klasyfikowano w Księdze Uczniów Przodujacych.