pppppZajęcia pozalekcyjne„The four seasons with English” mają na celu rozwinięcie umiejętności komunikacyjnych uczniów klas I-III szkoły podstawowej. Projekt jest finansowany ze środków Programu English Teaching. Autorem i fundatorem programu jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, natomiast krajowym operatorem Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA. Zajęcia będą obejmować praktyczne użycie języka angielskiego w konkretnych sytuacjach, zabawy tematyczne z wykorzystaniem rekwizytów, zabawy ruchowe. Nauka będzie odbywać się poprzez działanie angażując różne zmysły. Zakupione zostaną pomoce dydaktyczne, m. in.: zestaw żywności do zabawy w sklep, koszyki do zabawy w sklep, skrzyneczki na towary, gry edukacyjne, zestaw zdjęć, obrazki, karty, domino, płyty z piosenkami, plansze, kości z pytaniami.
pppppW nauczaniu języka na etapie edukacji wczesnoszkolnej, ważniejszy jest sposób pracy niż jej wymierny efekt. Na spotkaniach „The four seasons with English” dominować będzie zabawa, gry i zabawy językowe. Wprowadzone będą techniki teatralne – odgrywanie ról, scenki. Uczniowie przygotują dwa krótkie przedstawienia: At the vegetable stall oraz Goodbye Winter, hello spring! W ich przygotowaniu będzie zaangażowana pani Monika Skowronek z Ośrodka Kultury Gminy Gorlice filia Zagórzany. Celem tych działań jest przełamanie bariery mówienia, nauka współdziałania w grupie oraz stworzenie możliwości prezentacji uczniów.
ppppp W trakcie trwania projektu uczniowie będą mogli wziąć udział w trzech konkursach: konkurs plastyczny Christmas Card, konkurs plastyczny Symbols of English-speaking countries oraz konkurs językowy Little Champion.
ppppp W każdej porze roku tematyka zajęć będzie się koncentrować wokół określonych tematów:
- Jesień – zabawa w sklep spożywczy, przygotowanie przedstawienia teatralnego At the vegetable stall, poszerzenie wiedzy na temat zwyczajów Halloween.
- Zima – nauka znanych świątecznych piosenek, zabawa w pocztę, pisanie kartek świątecznych, listów do św. Mikołaja, omówienie zwyczajów bożonarodzeniowych w krajach anglojęzycznych.
- Wiosna – odgrywanie scenek związanych z zakupem biletu, przygotowanie przedstawienia teatralnego Goodbye winter, hello spring, poszerzenie wiedzy na temat wielkanocnych zwyczajów w krajach anglojęzycznych.
- Lato – zabawa w sklep papierniczo-zabawkowy, nauka wybranych angielskich piosenek, ciekawe miejsca w krajach anglojęzycznych.
pppppNa zakończenie zostanie zorganizowany Dzień Języka Angielskiego, podczas którego zostaną zaprezentowane efekty projektu.

ppppppp

ppppppp