wizyta w banku

Zagadnienia ekonomiczne nie są proste, a najlepiej poznawać je u źródła. W poniedziałek 16 kwietnia 2018 r. najstarsi gimnazjaliści udali się na lekcję wiedzy o społeczeństwie do Banku Spółdzielczego przy ul. Stróżowskiej. Prezes Zarządu Jerzy Jemioła uświadomił grupę, że  instytucja została powołana do życia  jako "Towarzystwo Zaliczkowe"  już w październiku 1870 r. Inicjatorem ochrony obywateli miasta przed lichwą był Wojciech Biechoński, lokalny działacz gospodarczy, społeczny, uczestnik ruchu niepodległościowego, Komisarz Rządu Narodowego w powstaniu styczniowym 1864 r. Poruszane były różne  kwestie: historia, funkcja pieniądza, karta płatnicza, system bankowy: waluta, emisja, system pieniężny, bank centralny, konto, kredyt, lokata, stopy kredytowe, rola KRP. Zajęcia edukacyjne prowadzili specjaliści: p. Monika Jajko, Wiceprezes Zarządu Banku ds. Handlowych i p. Ewa Tobiasz, analityk kredytowy. Młodzież mogła również obejrzeć najstarsze dokumenty bankowe, poznać początki idei oszczędzania na koncie, współczesne metody ochrony dostępu do konta czy funkcjonowanie bankomatu.Moja przyszłość zawodowa: edukacja a rynek pracy - Uczniowie klasy trzeciej stoją przed życiowymi wyborami. Może właśnie ktoś zobaczył siebie w zawodzie bankowca, finansisty lub maklera giełdowego.

Małgorzata Stępień