Poniżej zamieszczamy dokument do pobrania dotyczący terminów i kryteriów postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej w Zagórzanach na rok szkolny 2018/2019

>>> dokument w formacie .pdf