szkoła patriotów

Staramy się świadomie przeżywać setną rocznicę odzyskanie niepodległości przez Polskę. Uczniowie klas I-VI Szkoły Podstawowej we czwartek 15 marca uczestniczyli w atrakcyjnym programie edukacyjnym „Polska moja ojczyzna”. Inspirująco poprowadzone zajęcia poruszały zagadnienia patriotyzmu, właściwych postaw, znajomości ważnych miejsc dziedzictwa kulturowego, obejmującego historię i polską przyrodę. Dzieci w Zagórzanach potrafią okazać uszanowanie symbolom  narodowym.  Chętnie uczestniczyły w sesji zdjęciowej przebrane w mundury żołnierzy i sanitariuszek, a stroje są uszyte przez profesjonalnych krawców na potrzeby grup rekonstrukcyjnych. Indywidualnie zdobyli również dyplomy „Mały patriota”. Aktywne uczestnictwo w programie dało nam certyfikat „SZKOŁY PATRIOTÓW”, co podkreśla wyjątkowość roku 2018.

Małgorzata Stępień