Od 2011 roku dzień 1 marca jest polskim świętem państwowym upamiętniającym żołnierzy antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia. Inicjatywę ustawodawczą podjął w 2010 roku prezydent Lech Kaczyński, a potem podtrzymał ją prezydent Bronisław Komorowski. Uzasadnienie dołączone do projektu ustawy głosiło, że ustanowienie: „jest wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji patriotycznych, za krew przelaną w obronie Ojczyzny (…). Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” to także wyraz hołdu licznym społecznościom lokalnym, których patriotyzm i stała gotowość ofiar na rzecz idei niepodległościowej pozwoliły na kontynuację oporu na długie lata”. Na celebrowanie Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” wybrano dzień 1 marca. Pomysłodawcą był ówczesny prezes Instytutu Pamięci Narodowej Janusz Kurtyka. Tego dnia w 1951 roku w więzieniu mokotowskim wykonano wyrok śmierci na siedmiu członkach IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”: Łukaszu Cieplińskim, Mieczysławie Kawalcu, Józefie Batorym, Adamie Lazarowiczu, Franciszku Błażeju, Karolu Chmielu i Józefie Rzepce, ostatnimi ogólnopolskimi koordynatorami „Walki o Wolność i Niezawisłość Polski z nową sowiecką okupacją”. Inicjatorom powstania święta zależało szczególnie na ustanowieniu go przed 1 marca 2011 roku, aby pierwszymi obchodami uczcić 60. rocznicę zamordowania dowództwa WiN. Uczniowie naszej szkoły na lekcjach historii poznają sylwetki Żołnierzy Niezłomnych i tradycję oficjalnych obchodów państwowych.

Czytaj więcej https://wykleci.ipn.gov.pl

Małgorzata Stępień