projekt edukacyjny

We wtorek, 30.01.2018 r. w naszej szkole odbyło się podsumowanie projektu edukacyjnego Z energią chrońmy klimat. Projekt dotyczył treści programowych przedmiotów matematyczno – przyrodniczych, a realizowany był od  października 2017 r. do stycznia 2018 r. przez uczniów klasy II gimnazjum, w dwóch grupach. Grupą I opiekowała się pani Aneta Motyka, a w jej skład wchodzili: Kacper Kukla, Martyna Bargieł, Rafał Bugno, Zuzanna Gemza, Angelika Wachowicz, Antoni Żegleń i Karolina Żurowska. Grupą II opiekowała się pani Barbara Kudławiec, a jej członkami byli: Katarzyna Jamro, Kacper Dziki, Martyna Głębocka, Damian Kurzawa, Aleksandra Reczek, Aleksandra Stolarska, Dawid Zięcina.Projekt  skoncentrowany był na zagadnieniach związanych z energią i licznych powiązaniach tego tematu z fizyką i matematyką. Uczniowie uczestniczący w projekcie mieli możliwość pogłębić wiedzę o rodzajach, źródłach i przemianach energii oraz jej udziale w codziennym życiu. Oprócz zadań rachunkowych, młodzież wykonała postery dotyczące różnych rodzajów energii oraz proste modele silników elektrycznych prądu stałego.Jako podsumowanie całego projektu, uczniowie przygotowali przedstawienie w formie debaty przedstawicieli całego globu na temat konieczności wprowadzenia alternatywnych źródeł energii. Konferencja ta przedstawiona była w formie rozrywkowej, ale przemycała ważne dla świata zagadnienia. Młodzi ludzie chcieli uświadomić nam wszystkim, że z zasobów energii należy racjonalnie korzystać, aby w pewnym momencie nie okazało się, że mamy jej za mało. Trzeba poszukiwać nowych technologii pozwalających w jak największym stopniu wykorzystywać odnawialne źródła energii. Na koniec uczniowie złożyli podziękowania na ręce pani Dyrektor Iwony Jamro, za umożliwienie im udziału w tym projekcie, za inspirowanie i motywowanie do pracy, dzięki której mogli rozwijać swoje pasje i zainteresowania naukami ścisłymi.

Podziękowali również rodzicom za pomoc podczas realizacji poszczególnych zagadnień projektu.Dla pani Dyrektor, rodziców i zaproszonych gości uczniowie przygotowali małą niespodziankę, jako pamiątkę ich zmagań z projektem.

 

Aneta Motyka

Więcej zdjęć w galerii >>>                                                                                                      Barbara Kudławiec