DO POBRANIA ZADANIE Z EXCELA Z LEKCJI POWTÓRKOWEJ

Kliknij tutaj, aby pobrać rozwiązane zadanie.

DO POBRANIA WERSJA DEMONSTRACYJNA PROGRAMU "LOGOMOCJA"
!!! DO POBRANIA PRZYKŁADOWE ZADANIA NA SPRAWDZIAN Z EXCELA

(zadania są rozwiązane)

KLIKNIJ ABY POBRAĆ PLIK Z ZADANIAMI

Jeśli uczeń  programu nie posiada w domu arkusza kalkulacyjnego Excel, może pobrać darmowy pakiet Open Office i skorzystać z odpowiednika Excela to jest programu Calc. Pakiet Open Office można pobrać np. z tej strony.

Szkoła podstawowa

KLASA III SP.

1. Formatowanie tekstu.

KLASA V SP.

Edytor tekstu WORD

1. Korekta tekstu

2. Poprawianie tekstu

3. Porządkowanie tekstu

4. Formatowanie tekstu; treść zadania i tekst do sformatowania

Klasy gimnazjum

Edytor tekstu WORD

1. Przygotowanie słownika terminów informatycznych w oparciu o tabelę (format .doc).

2. Przygotowanie słownika terminów informatycznych w oparciu o tabelę (format .pdf).

3. Zadanie do tematu:  Praca z grafiką i tekstem. Pliki do pobrania:

- treść zadania,

- wzorcowy artykuł,

- logo gazety do umieszczenia w nagłówku,

- tekst artykułu,

- zdjęcie nr 1,

- zdjęcie nr 2,

- zdjęcie nr 3,

- zdjęcie nr 4.

Programowanie w LOGO

Niżej zamieszczono link do pobrania darmowego oprogramowania Logo Komeniusz, program nie ma wszystkich funkcji programu Logomocja, który jest używany podczas zajęć lekcyjnych, ale w zupełności wystarcza do przygotowania się do sprawdzianu :)

Kliknij na link, aby pobrać program Logo Komeniusz

!!! Aby uruchomić program należy  po pobraniu rozpakować katalog o nazwie LOGO i kliknąć dwa razy na plik z ikoną żółwia COMLOGO.EXE

Zadania z programowania w LOGO:

(zadania są rozwiązane ich treści są zapisane w pliku notatnika, wystarczy je pobrać i skopiować do okna programu Logo Komeniusz, aby sprawdzić ich działanie).

Zad. 1 - Trójkąt równoboczny

Treść procedury rysującej trójkąt równoboczny dowolnej długości boku. - kliknij aby wyświetlić kod programu.

Zad. 2 - Kwadrat

Treść procedury rysującej kwadrat o dowolnej długości boku  - kliknij aby wyświetlić kod programu.

Zad. 3 - Domek

Treść procedury rysującej domek o dowolnej długości boku i połaci dachu - kliknij aby wyświetlić kod programu.

Zad. 4 - Wielokąt

Treść procedury rysującej wielokąt foremny - o dowolnej długości boku i określonej ilości kątów - kliknij aby wyświetlić kod programu.

Zad. 5 - Spirala

Treść procedury rysującej spiralę zaczynając od podania długości boku początkowego (wykorzystano pojęcie rekurencji) - kliknij aby wyświetlić kod programu.

HTML - tworzenie stron internetowych

Struktura strony internetowej, podstawowe znaczniki stosowane na stronach - cz. 1 (plik .doc)

Struktura strony internetowej, podstawowe znaczniki stosowane na stronach - cz. 1 (plik .pdf)

Arkusz kalkulacyjny

Zad. 1. Wykres kołowy

Zadanie jest rozwiązane - kliknij aby pobrać plik.

Zad. 2. Wykres kolumnowy

Zadanie jest rozwiązane - kliknij aby pobrać plik.


Zad. 3. Autosuma i funkcja "JEŻELI"

Zadanie jest rozwiązane - kliknij aby pobrać plik.


Zad. 4. Funkcja "JEŻELI"

Zadanie jest rozwiązane - kliknij aby pobrać plik.

Zad. 5. Funkcja liniowa (wykres liniowy)

Zadanie jest rozwiązane - kliknij aby pobrać plik.

Zad. 6. Formatowanie wyglądu arkusza

Zadanie jest rozwiązane - kliknij aby pobrać plik.