Poniżej znajduje się link do pliku zawierający statutu szkoły.

Statut Szkoły Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej w Zagórzanach (tekst ujednolicony)